Restaurirana trpezarija

Opis

Restaurirana trpezarija.Na fotografijama se moze videti izgled pre i posle restauracije